مدیر شبکه مستند سیما در بازدید از سازمان پژوهش‌های علمی وصنعتی ایران دلگرمی پژوهشگران از تولید مستندهای علمی مرتبط با فعالیت‌هایشان را یک دستاورد مهم دانسته و بر حمایت رسانه ای این شبکه تلویزیونی از جامعه علمی کشور تأکید کرد.

مدیر شبکه مستند ضمن اشاره به آخرین وضعیت تولید مجموعه مستندی با محوریت زندگی ۱۴ معصوم(ع) تأکید کرد که مستندهای مذهبی و عاشورایی بیش از تولید، با معضل پخش و خوب دیده‌نشدن مواجه هستند.

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<