این بخش شامل اطلاعات مصوبات برنامه های تولیدی شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران است

 • نحوه نمایش:
 • حسرت

  تولید مستند " حسرت " به تهیه کنندگی داوود سماواتی یار در سیزده قسمت بیست و شش دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

   

 • راوی جاده ابریشم

  تولید مستند "راوی جاده ابریشم" به تهیه کنندگی بابک مینایی در یک قسمت چهل و پنج دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

   

 • مدرسه شبانه روزی

  تولید مستند "مدرسه شبانه روزی" به تهیه کنندگی آرش لاهوتی در یک قسمت هفتاد دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

   

 • محرم در قاب مستند

  تولید مستند "محرم در قاب مستند" به تهیه کنندگی مجتبی قاسمی در ده قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • طبیعت مهاباد

  تولید مستند "طبیعت مهاباد" به تهیه کنندگی سلیمان خادمی در سه قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • مرا مهربان بخوان

  تولید مستند "مرا مهربان بخوان" به تهیه کنندگی محمدرضا اکبری در یک قسمت بیست دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • در جستجوی زمان از دست رفته

  تولید مستند "در جستجوی زمان از دست رفته" به تهیه کنندگی یاسر خیر در یک قسمت هفتاد دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

   

   
 • دونازی

  تولید مستند "دونازی" به تهیه کنندگی حسن بیات در یک قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • مولود

  تولید مستند "مولود" به تهیه کنندگی سید محسن طباطبائی پور و کارگردانی مهدی قاسمی در یک قسمت سی و چهار دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • چوب های بازنشسته

  تولید مستند "چوب های بازنشسته" به تهیه کنندگی صادق زارع در یک قسمت دوازده دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • زندگی جاریست

  تولید مستند "زندگی جاریست" به کارگردانی مهدی قاسمی و تهیه کنندگی سید محسن طباطبائی پور در یک قسمت سی و هفت دقیقه‌ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • شاید دوباره

  تولید مستند " شاید دوباره " به تهیه کنندگی محمد رضا کریمی راد در سیزده قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

صفحه1 از18