این بخش شامل اطلاعات مصوبات برنامه های تولیدی شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران است

 • نحوه نمایش:
 • شهر موشها

  تولید مستند " شهر موش ها " به تهیه کنندگی فرید پناه نژاد در یک قسمت 35 دقیقه ای تصویب شد.

 • مجموعه جزایر غیر مسکونی

  تولید مستند " مجموعه جزایر غیر مسکونی" به تهیه کنندگی محسن خندستان در 5 قسمت 26 دقیقه ای تصویب شد.

 • اعتیاد آنلاین

  تولید مستند " اعتیاد آنلاین " به تهیه کنندگی مرتضی جذاب در 7 قسمت 45 دقیقه ای تصویب شد.

 • روی خاک

  تولید مستند " روی خاک" به تهیه کنندگی فرزام فرامرزی در 20 قسمت 26 دقیقه ای تصویب شد.

 • جعفر کورلئونه

  تولید مستند " جعفر کورلئونه  " به تهیه کنندگی میلاد خالقی منش در یک قسمت 60 دقیقه ای تصویب شد.

 • سرطان اجتماع

  تولید مستند " سرطان اجتماع " به تهیه کنندگی محسن اسلام زاده در 13 قسمت 45 دقیقه ای تصویب شد.

 • قله های ایران

  تولید مستند " قله های ایران" به تهیه کنندگی حمید مجتهدی در 13 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

 • طبیعت کردستان

  تولید مستند " طبیعت کردستان " به تهیه کنندگی آرش جعفریان در 12 قسمت 50 دقیقه ای تصویب شد.

 • به سوی کارمانا

  تولید مستند " به سوی کارمانا " به تهیه کنندگی میترا روحی منش در 13 قسمت 45 دقیقه ای تصویب شد.

 • عالیجاه

  تولید مستند " عالیجاه " به تهیه کنندگی محمدرضا کریمی راد در 10 قسمت 40 دقیقه ای تصویب شد.

 • هستند کسانی که - سری دوم

  تولید مستند " هستند کسانی که - سری دوم " به تهیه کنندگی محسن غلام زاده در 13 قسمت 26 دقیقه ای تصویب شد.

 • قلمستان

  تولید مستند " قلمستان " به تهیه کنندگی ابوالفضل توکلی در 7 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

صفحه1 از27