این بخش شامل اطلاعات مصوبات برنامه های تولیدی شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران است

 • نحوه نمایش:
 • حسرت

  تولید مستند " حسرت " به تهیه کنندگی داوود سماواتی یار در سیزده قسمت بیست و شش دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

   

 • پرونده مستند

  پخش مستند " پرونده مستند" به تهیه کنندگی سعید رسولی در پنجاه و دو قسمت بیست و شش دقیقه ای تصویب شد.

 • اسب سفید سرزمین من

  پخش مستند " اسب سفید سرزمین من" به تهیه کنندگی عباس مهاجران در یک قسمت پنجاه دقیقه ای تصویب شد.

 • با ادوارد

  پخش مستند " با ادوارد" به تهیه کنندگی حبیب باوی ساجد در یک قسمت پنجاه و دو دقیقه ای تصویب شد.

 • خسته نباشید 3

  پخش مستند " خسته نباشید 3" به تهیه کنندگی میثم رازفر در بیست و شش قسمت سی دقیقه ای تصویب شد.

 • یک چکه ماه 2

  تولید مستند " یک چکه ماه 2 " به تهیه کنندگی نازنین پیرکاری در بیست و شش قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • به اضافه مستند 2

  تولید مستند "به اضافه مستند2" به تهیه کنندگی محمد حسین میری در چهل قسمت صد و بیست دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • آجور تا بند

  تولید مستند "آجور تا بند" به تهیه کنندگی نبی الله شعبانی در یک قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • زندگی و دیگر هیچ

  تولید مستند "زندگی و دیگر هیچ" به تهیه کنندگی ابراهیم شفیعی در یک قسمت 65 دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • راوی جاده ابریشم

  تولید مستند "راوی جاده ابریشم" به تهیه کنندگی بابک مینایی در یک قسمت چهل و پنج دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

   

 • مدرسه شبانه روزی

  تولید مستند "مدرسه شبانه روزی" به تهیه کنندگی آرش لاهوتی در یک قسمت هفتاد دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

   

 • محرم در قاب مستند

  تولید مستند "محرم در قاب مستند" به تهیه کنندگی مجتبی قاسمی در ده قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

صفحه1 از19