بانک جامع اطلاعات تولید شبکه

این بخش شامل اطلاعات مصوبات برنامه های تولیدی شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران است

 • نحوه نمایش:
 • به سوی کارمانا

  تولید مستند " به سوی کارمانا " به تهیه کنندگی میترا روحی منش در 13 قسمت 45 دقیقه ای تصویب شد.

 • عالیجاه

  تولید مستند " عالیجاه " به تهیه کنندگی محمدرضا کریمی راد در 10 قسمت 40 دقیقه ای تصویب شد.

 • هستند کسانی که - سری دوم

  تولید مستند " هستند کسانی که - سری دوم " به تهیه کنندگی محسن غلام زاده در 13 قسمت 26 دقیقه ای تصویب شد.

 • قلمستان

  تولید مستند " قلمستان " به تهیه کنندگی ابوالفضل توکلی در 7 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

 • تاریخچه عکاسی و کاربرد آن در نظام حقوقی و قضایی در ایران

  تولید مستند " تاریخچه عکاسی و کاربرد آن در نظام حقوقی و قضایی در ایران  " به تهیه کنندگی جمشید رئوفی در یک قسمت 45 دقیقه ای تصویب شد.

 • نجات زیبای سهرین

  تولید مستند " نجات زیبای سهرین " به تهیه کنندگی اسماعیل کرمی در یک قسمت 75 دقیقه ای تصویب شد.

 • امید

  تولید مستند " امید  " به تهیه کنندگی حسین رحمتی در یک قسمت 35 دقیقه ای تصویب شد.

 • حق حبس

  تولید مستند " حق حبس " به تهیه کنندگی فرزاد خوشدست در 5 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

 • مسعود

  تولید مستند " مسعود " به تهیه کنندگی حمید مهاجرانی در یک قسمت 45 دقیقه ای تصویب شد.

 • پابند

  تولید مستند " پابند " به تهیه کنندگی اسماعیل جعفری در یک قسمت 70 دقیقه ای تصویب شد.

 • سرنوشت برجام؛ از آغاز تا فرجام

  تولید مستند " سرنوشت برجام؛ از آغاز تا فرجام " به تهیه کنندگی عباس هنرمند در 13 قسمت 40 دقیقه ای تصویب شد.

 • تاریخ سعودی

  تولید مستند " تاریخ سعودی " به تهیه کنندگی وحید فرجی در 8 قسمت 28 دقیقه ای تصویب شد.

صفحه1 از26