این بخش شامل اطلاعات مصوبات برنامه های تولیدی شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران است

 • نحوه نمایش:
 • حسرت

  تولید مستند " حسرت " به تهیه کنندگی داوود سماواتی یار در سیزده قسمت بیست و شش دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

   

 • در کنار متن

  تولید مستند " در کنار متن " به تهیه کنندگی مریم السادات مومن زاده در سیزده قسمت پنجاه دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • باریکه نور

  تولید مستند " باریکه نور" به تهیه کنندگی سعید غفاری در ده قسمت بیست و پنج دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

   

 • بازیافت

  تولید مستند " بازیافت " به تهیه کنندگی سید سعید میرصادقی و مهراب اکبری شهپر در بیست قسمت بیست و پنج دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • یکصد فیلم کوتاه 2

  تولید مستند "یکصد فیلم کوتاه 2" به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران در صد قسمت ده دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • ماه رمضان

  تولید مستند "مجموعه مستند ماه رمضان" به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران در سی قسمت بیست و پنج دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • انتخاب خدمتگزار

  تولید مستند " انتخاب خدمتگزار" به تهیه کنندگی حسن امامی در سیزده قسمت بیست دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • به اضافه مستند

  تولید مستند "به اضافه مستند" به تهیه کنندگی محمد حسین میری در بیست وشش قسمت صد و سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • ناجیان گمنام

  تولید مستند " ناجیان گمنام " به تهیه کنندگی کتایون جهانگیری در هفت قسمت بیست و هفت دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • درد پنهان

  تولید مستند " درد پنهان " به تهیه کنندگی داوود سماواتی یار در سیزده قسمت بیست و شش دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • زراعت زر

  تولید مستند " زراعت زر " به تهیه کنندگی عبدالله حاجی محمدی در دو قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • ره بران

  تولید مستند " ره بران " به تهیه کنندگی محمد علی پور اسد در دو قسمت بیست و هفت دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

صفحه1 از17