بانک جامع اطلاعات تولید شبکه

این بخش شامل اطلاعات مصوبات برنامه های تولیدی شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران است

 • نحوه نمایش:
 • حسرت

  تولید مستند " حسرت " به تهیه کنندگی داوود سماواتی یار در سیزده قسمت بیست و شش دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

   

 • سرنوشت برجام؛ از آغاز تا فرجام

  تولید مستند " سرنوشت برجام؛ از آغاز تا فرجام " به تهیه کنندگی عباس هنرمند در 13 قسمت 40 دقیقه ای تصویب شد.

 • تاریخ سعودی

  تولید مستند " تاریخ سعودی " به تهیه کنندگی وحید فرجی در 8 قسمت 28 دقیقه ای تصویب شد.

 • زندگی من

  تولید مستند " زندگی من " به تهیه کنندگی آرش لاهوتی در 13 قسمت 26 دقیقه ای تصویب شد.

 • در مزار

  تولید مستند " در مزار " به تهیه کنندگی حجت الله اسحاقی در یک قسمت 42 دقیقه ای تصویب شد.

 • از تهران تا جاکارتا

  تولید مستند " از تهران تا جاکارتا " به تهیه کنندگی زهرا مشتاق در 5 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

 • فرزند الینور

  تولید مستند " فرزند الینور " به تهیه کنندگی حسین زارع زاده در یک قسمت 42 دقیقه ای تصویب شد.

 • میان بر

  تولید مستند " میان بر " به تهیه کنندگی میلاد خالقی منش در یک قسمت 60 دقیقه ای تصویب شد.

 • خانه من کجاست؟

  تولید مستند " خانه من کجاست؟ " به تهیه کنندگی محمد حسن یادگاری در یک قسمت 75 دقیقه ای تصویب شد.

 • عدل مظفر

  تولید مستند " عدل مظفر " به تهیه کنندگی میلاد محمدی در یک قسمت 50 دقیقه ای تصویب شد.

 • مهار اژدها

  تولید مستند " مهار اژدها " به تهیه کنندگی محمد دیندار در یک قسمت 70 دقیقه ای تصویب شد.

 • شیررود

  تولید مستند " شیررود " به تهیه کنندگی مختار نامدار در یک قسمت 52 دقیقه ای تصویب شد.

صفحه1 از25