هستند کسانی که ...

هستند کسانی که ...

هستند کسانی که ...

پخش مستند " هستند کسانی که ... " به تهیه کنندگی محسن غلامزاده در 13 قسمت 26 دقیقه ای تصویب شد.

مجموعه مستند با موضوع معرفی نخبگان و افراد پر تلاشی که با توجه به مسیر پر مشقت و صبوری بالای آن در راه رسیدن به موفقیت شایسته معرفی هستند که ضمن بیان اهمیت به نخبگان، کارآفرینان و ... انتظارات آن ها را نیز بیان می کند.

نظر دادن