سرای کهن

سرای کهن

سرای کهن

تولید مستند " سرای کهن " به تهیه کنندگی محسن رمضان زاده در 5 قسمت 50 دقیقه ای تصویب شد.

مستندی در خصوص روش های گوناگون مرمت و حفظ بافت ها و بناهای تاریخی با همراهی سه مرمت گر که راوی قصه خودشان می باشد.

نظر دادن