قصه های آب 2

قصه های آب 2

قصه های آب 2

تولید مستند " قصه های آب 2 " به تهیه کنندگی رضا خوشدل راد در 13 قسمت 28 دقیقه ای تصویب شد.

در هر قسمت قصه یکی از مردم درگیر با مساله کم آبی یا بی آبی را روایت می کند.

نظر دادن