شوق خدمت ( پل متروک )

شوق خدمت ( پل متروک )

تولید مستند " شوق خدمت؛ پل متروک " به تهیه کنندگی مریم السادات مومن زاده در یک قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

آقای مالکی مردی حدودا 50 ساله ساکن روستای سررُک و برادر شهید است. او چند سالی است که که قطع نخاع شده است. علت این مسئله نبود امکانات زیربنایی برای روستا مانند پل است. این مستند ضمن نشان دادن مشکلات وی، به کار خیری که بنیاد به نام برکت برای روستا انجام داده است. ساخت پل سرورک که چند روستا را به هم متصل کرده است.

این مستند با همکاری بنیاد برکت تولید می شود.

نظر دادن