زندگینامه شهید لاجوردی

زندگینامه شهید لاجوردی

تولید مستند " زندگینامه شهید لاجوردی " به تهیه کنندگی محسن اسلام زاده در یک قسمت پنجاه و دو دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.  

این مستند به بررسی زندگی شهید لاجوردی می پردازد.

نظر دادن