چاپ کردن این صفحه

درد پنهان

درد پنهان

تولید مستند " درد پنهان " به تهیه کنندگی داوود سماواتی یار در سیزده قسمت بیست و شش دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

خانواده سلول تشکیل دهنده پیکره جامعه محسوب می شود و مخرب ترین معضل خانواده اعتیاد است. این مجموعه تلاش می کند با توضیح چیستی اعتیاد، تعریف درستی از این معضل ارائه و راهکارهای آن را شرح دهد.

موارد مرتبط