یکصد فیلم کوتاه 2

یکصد فیلم کوتاه 2

یکصد فیلم کوتاه 2

تولید مستند "یکصد فیلم کوتاه 2" به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران در صد قسمت ده دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

این مستند با نگاهی به آداب و رسوم و ویژگی های فرهنگ عامه اقوام مختلف ایرانی درهر قسمت، بر روی یک مورد اجتماعی، تاریخی یا جغرافیایی تمرکز خواهد داشت.

موارد مرتبط

نظر دادن