باریکه نور

باریکه نور

باریکه نور

تولید مستند " باریکه نور" به تهیه کنندگی سعید غفاری در ده قسمت بیست و پنج دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

این مستند درباره تاریخ شفاهی فلسطینی ها و حضور در لبنان و آشنایی با مراکز و افراد مطلع در فلسطین است و به بخش های پنهان تاریخ اشغال فلسطین می پردازد.

نظر دادن