در کنار متن

در کنار متن

تولید مستند " در کنار متن " به تهیه کنندگی مریم السادات مومن زاده در سیزده قسمت پنجاه دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

این مستند با بررسی مشکلات حاشیه نشینی به شهرهای مختلف ایران سفر می کند و در هر قسمت یکی از معضلات مربوط به حاشیه نشینی همچون اعتیاد، بیکاری، فقر و ...  را در قاب دوربین به تصویر می کشد.

نظر دادن