خرس سیاه بلوچی

خرس سیاه بلوچی

خرس سیاه بلوچی

تولید مستند "خرس سیاه بلوچی" به تهیه کنندگی مهدی جلالی در یک قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

مستند به معرفی خرس سیاه بلوچی که تنها در مناطق کوهستانی جنوب شرقی ایران زندگی می کند، می پردازد. این گونه جانوری به شدت در معرض انقراض است و این برنامه، زیستگاه و باورهای مردم محلی درباره خرس سیاه را به تصویر کشیده است.

نظر دادن