وقت اضافه

وقت اضافه

تولید مستند "وقت اضافه" به تهیه کنندگی مرتضی جذاب در یک قسمت شصت دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

این مستند در خصوص تیم فوتسال کم توانان ذهنی ایران است که با ورود به زندگی روزمره به وضعیت و مشکلات اجتماعی آنان می پردازد.

موارد مرتبط

نظر دادن