دوران

دوران

دوران

تولید مستند " دوران " به تهیه کنندگی محمد رضا عباسیان در پنجاه و دو قسمت صد دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود.

نظر دادن