تطهیر

تطهیر

تطهیر

تولید مستند "تطهیر" به تهیه کنندگی میر فخرالدین سیدی کوردایم در یک قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

مستند به سراغ روحانیونی با دغدغه محیط زیستی می رود که برای ترویج فرهنگ تفکیک و بازیافت زباله تلاش کرده و در این راستا کمپین های مختلفی راه اندازی و روحانی های دیگر را به مسائل محیط زیستی علاقه مند می کنند.

نظر دادن