زندگی جاریست

زندگی جاریست

زندگی جاریست

تولید مستند "زندگی جاریست" به کارگردانی مهدی قاسمی و تهیه کنندگی سید محسن طباطبائی پور در یک قسمت سی و هفت دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

فیلم در مورد زندگی پر فراز و نشیب دکتر احمد آبدار می باشد. پرشک متخصص رشته اورولوژی که عاشق تئاتر و بازیگر تئاتر بود که پس از سختی های بسیار اکنون دکتر حاذقی می باشد.

نظر دادن