چوب های بازنشسته

چوب های بازنشسته

چوب های بازنشسته

تولید مستند "چوب های بازنشسته" به تهیه کنندگی صادق زارع در یک قسمت دوازده دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

شخصی به نام محمود جمالی در شیراز از چوب های ضایعاتی که در مغازه های نجاری آنها را دور می ریزند در خانه ماکت می سازد و درآمدزایی دارد.

نظر دادن