مولود

مولود

مولود

تولید مستند "مولود" به تهیه کنندگی سید محسن طباطبائی پور و کارگردانی مهدی قاسمی در یک قسمت سی و چهار دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

استاد راعی از هنرمندان قلمزان برجسته می باشد که تابلو مولود کعبه را بسیار هنرمندانه بر روی فلز مس به صورت برجسته کار کرده است. توضیحات هنری استاد و تشریح کارهای فنی او بر روی فلز از محورهای اصلی فیلم است.

نظر دادن