دونازی

دونازی

تولید مستند "دونازی" به تهیه کنندگی حسن بیات در یک قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

محیط بانی از دو بزغاله کوهی در روستا و خانه خود نگهداری کرده و به جهت حفظ حیات وحش در تلاش است نژاد بز کوهی را تکثیر و در طبیعت رها نماید.

نظر دادن