دونازی

دونازی

دونازی

تولید مستند "دونازی" به تهیه کنندگی حسن بیات در یک قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

محیط بانی از دو بزغاله کوهی در روستا و خانه خود نگهداری کرده و به جهت حفظ حیات وحش در تلاش است نژاد بز کوهی را تکثیر و در طبیعت رها نماید.

نظر دادن