راه سلامت

راه سلامت

تولید مستند " راه سلامت " به تهیه کنندگی رسول لطفی در 11 قسمت 40 دقیقه ای تصویب شد.

مستندی با موضوع اصلی گردشگری سلامت می باشد که در هر قسمت آن همراه می شود با بیماری که برای انجام فرایند درمانی خود از کشورهای همسایه و یا دیگر کشورها عازم ایران شده است که در کنار همراهی با بیمار پیشرفت های پزشکی در با استفاده از تصاویر آرشیوی و یا ویدیوگرافی به تصویر کشیده خواهد شد.

نظر دادن