آشپزی ایرانی

آشپزی ایرانی

آشپزی ایرانی

تولید مستند " آشپزی ایرانی " به تهیه کنندگی محمد شکیبانیا در 13 قسمت 52 دقیقه ای تصویب شد.

در هر قسمت با بررسی یک گونه از غذاهای ایرانی به بررسی تاریخ و روایت اقوام مختلف از آن گونه غذایی می پردازد.

نظر دادن