مجموعه مستند نور

مجموعه مستند نور

تولید مجموعه مستند " نور " به تهیه کنندگی محمد علی فارسی در 30 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

هر قسمت از این مجموعه یک مثال عینی از معروفات و منکراتی را که خدای سبحان در قرآن به آن اشاره کرده، به زبان ساده و قصه گونه برای مخاطب بازگو می کند. قصه آدمهایی که وقتی با معیار شناخت قرآن سبک و سنگین می شوند.

نظر دادن