شهرهای پنهان

شهرهای پنهان

شهرهای پنهان

تولید مستند " شهرهای پنهان " به تهیه کنندگی جمال اسکویی در 4 قسمت 20 دقیقه ای تصویب شد.

این مستند در مورد شهرهای زیرزمینی نوش آباد و سامن و ارزان فود و دژمنده که در سه استان اصفهان، همدان و زنجان قرار گرفته اند می باشد.

نظر دادن