قهرمان

قهرمان

قهرمان

تولید مستند " قهرمان " به تهیه کنندگی الهام آقالری در یک قسمت 52 دقیقه ای تصویب شد.

پرتره ای از خانم فاطمه حشمت پیرزن 81 ساله قهرمان بین المللی دو و میدانی که جانباز و پرستار جنگی تحمیلی نیز است.

نظر دادن