یک چکه ماه 3

یک چکه ماه 3

یک چکه ماه 3

تولید مستند " یک چکه ماه 3 " به تهیه کنندگی مریم پیرکاری در 26 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

در خصوص افرادی است که بخشی از زندگی شان را به بیراهه رفته اند یا کسانی که تغییر مثبت و جهت داری را در زندگی خود ایجاد کرده اند و وارد سیر سلامت و درست شده اند.

نظر دادن