چاپ کردن این صفحه

خانه من کجاست؟

خانه من کجاست؟

تولید مستند " خانه من کجاست؟ " به تهیه کنندگی محمد حسن یادگاری در یک قسمت 75 دقیقه ای تصویب شد.

مستند با موضوع مسکن و مسائل و مشکلات مسکن در کلان شهری مثل تهران و سودجویی برخی افراد در این راستا و خلا قانونی و حقوقی که به آن بیشتر دامن زده است.