ایران 20

ایران 20

ایران 20

تولید میان برنامه " ایران 20 " به تهیه کنندگی علی نقویان در 10 قسمت 4 دقیقه ای تصویب شد.

این برنامه اشاره به جایگاه و رتبه زیر 20 ایران در مسائل مختلف علمی، اقتصادی، سبک زندگی و ... دارد که در فضای گرافیکی به صورت موشن گرافیک دو بعدی به ارائه اطلاعات و آمار می پردازد.

نظر دادن