اولین ها

اولین ها

اولین ها

تولید میان برنامه " اولین ها " به تهیه کنندگی علی نقویان در 40 قسمت یک و نیم دقیقه ای تصویب شد.

اشاره به پیشرفت های ایران دارد که برای اولین بار در تاریخ ایران اتفاق افتاده است که همه آنها در همین 4 دهه گذشته و بعد از انقلاب رخ داده است.

نظر دادن