تاریخ سعودی

تاریخ سعودی

تاریخ سعودی

تولید مستند " تاریخ سعودی " به تهیه کنندگی وحید فرجی در قسمت 28 دقیقه ای تصویب شد.

این مستند قصد دارد تصویری متفاوت از عربستان سعودی را به بیننده ایرانی بدهد و تاریخ شکل گیری و دلایل نفوذ این کشور در خاورمیانه و اهرم های قدرت آن را مورد تحلیل قرار دهد.

نظر دادن