سرنوشت برجام؛ از آغاز تا فرجام

سرنوشت برجام؛ از آغاز تا فرجام

تولید مستند " سرنوشت برجام؛ از آغاز تا فرجام " به تهیه کنندگی عباس هنرمند در 13 قسمت 40 دقیقه ای تصویب شد.

این مستند به چرایی مذاکرات برجام و نتایج آن می پردازد.

نظر دادن