امید

امید

امید

تولید مستند " امید  " به تهیه کنندگی حسین رحمتی در یک قسمت 35 دقیقه ای تصویب شد.

پرتره ای از یک زن که به جرم حمل و پخش مواد مخدر محکوم به حبس و اعدام شده اما نادم و پشیمان از عمل خود وبه منظور جبران خسارت با تلاش خود برای ادامه تحصیل فرزندان بازمانده از تحصیلش سعی در جبران آن دارد و فعالیتهای وی موثر در بقیه زندانیان بوده است .

نظر دادن