قلمستان

قلمستان

قلمستان

تولید مستند " قلمستان " به تهیه کنندگی ابوالفضل توکلی در 7 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

مجموعه مستندی که در هر قسمت ضمن معرفی یک نویسنده ادبیات دفاع مقدس با آثار و تاثیرات آن  و نحوه ورود شخص به این حرفه  می پردازد.

نظر دادن