هستند کسانی که - سری دوم

هستند کسانی که - سری دوم

تولید مستند " هستند کسانی که - سری دوم " به تهیه کنندگی محسن غلام زاده در 13 قسمت 26 دقیقه ای تصویب شد.

این مجموعه مستند به منظور ایجاد انگیزه و خودباوری از مسیر تجربه اندوزی از روش و نوع نگاه نخبگان، ایده پردازان نوآور و انسانهای ساعی و برگزیده هدف گذاری شده است.

نظر دادن