مجموعه جزایر غیر مسکونی

مجموعه جزایر غیر مسکونی

تولید مستند " مجموعه جزایر غیر مسکونی" به تهیه کنندگی محسن خندستان در 5 قسمت 26 دقیقه ای تصویب شد.

مجموعه مستندی درباره جزایر استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان که غیرمسکونی هستند اما زیبایی های خاصی در خود داشته و مکانی امن برای پرندگان مهاجر و .. می باشند. همچنین دارای پوشش گیاهی متنوعی نیز هستند.

نظر دادن