اعتیاد آنلاین

اعتیاد آنلاین

تولید مستند " اعتیاد آنلاین " به تهیه کنندگی مرتضی جذاب در 7 قسمت 45 دقیقه ای تصویب شد.

مجموعه مستندی با هدف بررسی اثرات فضای مجازی در زندگی روزمره افراد و چگونگی نحوه کنترل صحیح آن

نظر دادن