قله های ایران

قله های ایران

قله های ایران

تولید مستند " قله های ایران" به تهیه کنندگی حمید مجتهدی در 13 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

مستندی دراماتیک با موضوع قله های ایران و بیان جاذبه های گردشگری از 15 قله در شهرهای مختلف ایران

نظر دادن