طبیعت کردستان

طبیعت کردستان

طبیعت کردستان

تولید مستند " طبیعت کردستان " به تهیه کنندگی آرش جعفریان در 12 قسمت 50 دقیقه ای تصویب شد.

مستندی از طبیعت بکر و ناشناخته استان زیبای کردستان

نظر دادن