طبیعت مهاباد

طبیعت مهاباد

طبیعت مهاباد

تولید مستند "طبیعت مهاباد" به تهیه کنندگی سلیمان خادمی در سه قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

مجموعه ای درباره طبیعت زیبای مهاباد که با توجه به وجود پتانسیل های غنی فرهنگی، تاریخی، دیدنی و بسیار جذاب و بکر در غرب کشور می باشد.

نظر دادن