آجور تا بند

آجور تا بند

تولید مستند "آجور تا بند" به تهیه کنندگی نبی الله شعبانی در یک قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

به زندگی و کوچ یک خانواده دامدار تالش می پردازد. در طی یک سال تمام فراز و فرود زندگی سنتی همراه با آداب و رسوم سنتی آنها به تصویر کشیده می شود.

نظر دادن