چاپ کردن این صفحه

به اضافه مستند 2

به اضافه مستند 2

تولید مستند "به اضافه مستند2" به تهیه کنندگی محمد حسین میری در چهل قسمت صد و بیست دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

با توجه به اینکه مجموعه اول مورد اقبل عمومی قرار گرفت مجموعه دوم نیز تولید خواهد شد. این مجموعه پس از پخش مستندهای جنجالی به همراه عوامل ساخت آن و منتقد، به نقد و بررسی مستند می پردازد.

 

موارد مرتبط