یک چکه ماه 2

یک چکه ماه 2

یک چکه ماه 2

تولید مستند " یک چکه ماه 2 " به تهیه کنندگی نازنین پیرکاری در بیست و شش قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

این مستند روایت گر زندگی افرادی است که از نظر اجتماعی افراد درستکار نبوده و به آن شهره بودند اما با یک اتفاق و توسل به اهل بیت و به خصوص امام حسین (ع) زندگی خود را تغییر می دهند و در راه کسب روزی حلال قدم می گذارند.

نظر دادن