با ادوارد

با ادوارد

با ادوارد

پخش مستند " با ادوارد" به تهیه کنندگی حبیب باوی ساجد در یک قسمت پنجاه و دو دقیقه ای تصویب شد.

مستندی پیرامون شخصی که شاعر و مترجم ارمنی است که سه سال بر ای ترجمه قرآن کریم به زبان ارمنی وقت گذاشته است. همچنین در این مستند جنبه های مشترک فرهنگی و هنری ایران و ارمنستان بیان می شود.

موارد مرتبط

نظر دادن