پرونده مستند

پرونده مستند

پرونده مستند

پخش مستند " پرونده مستند" به تهیه کنندگی سعید رسولی در پنجاه و دو قسمت بیست و شش دقیقه ای تصویب شد.

مستندی گزارشی با موضوع بررسی پرونده های مهم پلیسی با حضور شخص متهم، کارشناس و ... 

به منظور آگاه سازی در جامعه و شناخت مردم در خصوص جرائم مختلف

نظر دادن