این بخش شامل اطلاعات مصوبات برنامه های تولیدی شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران است

 • نحوه نمایش:
 • تاریخچه عکاسی و کاربرد آن در نظام حقوقی و قضایی در ایران

  تولید مستند " تاریخچه عکاسی و کاربرد آن در نظام حقوقی و قضایی در ایران  " به تهیه کنندگی جمشید رئوفی در یک قسمت 45 دقیقه ای تصویب شد.

 • نجات زیبای سهرین

  تولید مستند " نجات زیبای سهرین " به تهیه کنندگی اسماعیل کرمی در یک قسمت 75 دقیقه ای تصویب شد.

 • امید

  تولید مستند " امید  " به تهیه کنندگی حسین رحمتی در یک قسمت 35 دقیقه ای تصویب شد.

 • حق حبس

  تولید مستند " حق حبس " به تهیه کنندگی فرزاد خوشدست در 5 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

 • مسعود

  تولید مستند " مسعود " به تهیه کنندگی حمید مهاجرانی در یک قسمت 45 دقیقه ای تصویب شد.

 • پابند

  تولید مستند " پابند " به تهیه کنندگی اسماعیل جعفری در یک قسمت 70 دقیقه ای تصویب شد.

 • سرنوشت برجام؛ از آغاز تا فرجام

  تولید مستند " سرنوشت برجام؛ از آغاز تا فرجام " به تهیه کنندگی عباس هنرمند در 13 قسمت 40 دقیقه ای تصویب شد.

 • تاریخ سعودی

  تولید مستند " تاریخ سعودی " به تهیه کنندگی وحید فرجی در 8 قسمت 28 دقیقه ای تصویب شد.

 • زندگی من

  تولید مستند " زندگی من " به تهیه کنندگی آرش لاهوتی در 13 قسمت 26 دقیقه ای تصویب شد.

 • در مزار

  تولید مستند " در مزار " به تهیه کنندگی حجت الله اسحاقی در یک قسمت 42 دقیقه ای تصویب شد.

 • از تهران تا جاکارتا

  تولید مستند " از تهران تا جاکارتا " به تهیه کنندگی زهرا مشتاق در 5 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

 • فرزند الینور

  تولید مستند " فرزند الینور " به تهیه کنندگی حسین زارع زاده در یک قسمت 42 دقیقه ای تصویب شد.

صفحه2 از27