این بخش شامل اطلاعات مصوبات برنامه های تولیدی شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران است

 • نحوه نمایش:
 • کاست

  تولید مستند " کاست " به تهیه کنندگی آرش منوچهری دولابی در یک قسمت 52 دقیقه ای تصویب شد.

 • پیشرفت و استقلال

  تولید مستند " پیشرفت و استقلال " به تهیه کنندگی محمد مهدی خالقی در 15 قسمت 26 دقیقه ای تصویب شد.

 • پیری

  تولید مستند " پیری " به تهیه کنندگی مهدی باقری در 7 قسمت 50 دقیقه ای تصویب شد.

 • طبیعت در آینه وحش

  تولید مستند " طبیعت در آینه وحش " به تهیه کنندگی مهدی چلانی در 14 قسمت 25 دقیقه ای تصویب شد.

 • عشق و خاک

  تولید مستند " عشق و خاک " به تهیه کنندگی امیر یوسفی در 1 قسمت 45 دقیقه ای تصویب شد.

 • پارسین (گلگشت)

  تولید مستند " پارسین (گلگشت) " به تهیه کنندگی مهدی منیری در 13 قسمت 52 دقیقه ای تصویب شد.

 • اینجا، میان امواج

  تولید مستند " اینجا، میان امواج " به تهیه کنندگی احمد جان میرزایی در 8 قسمت 28 دقیقه ای تصویب شد.

 • پذیرایی ساده

  تولید مستند " پذیرایی ساده " به تهیه کنندگی مهدی الیاسی در 26 قسمت 15 دقیقه ای تصویب شد.

 • جنگ رسانه های اجتماعی

  تولید مستند " جنگ رسانه های اجتماعی " به تهیه کنندگی محمد شکیبانیا در یک قسمت 50 دقیقه ای تصویب شد.

 • مقاومت ضد میکروبی

  تولید مستند " مقاومت ضد میکروبی " به تهیه کنندگی کریم هاتفی نیا در یک قسمت 60 دقیقه ای تصویب شد.

 • فیلم اول

  تولید مستند " فیلم اول " به تهیه کنندگی امید عبدالهی در 12 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

 • راه سلامت

  تولید مستند " راه سلامت " به تهیه کنندگی رسول لطفی در 11 قسمت 40 دقیقه ای تصویب شد.

صفحه5 از27