این بخش شامل اطلاعات مصوبات برنامه های تولیدی شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران است

 • نحوه نمایش:
 • زباله ساز

  تولید مستند " زباله ساز " به تهیه کنندگی محمد شیروانی در یک قسمت 80 دقیقه ای تصویب شد.

 • آشپزی ایرانی

  تولید مستند " آشپزی ایرانی " به تهیه کنندگی محمد شکیبانیا در 13 قسمت 52 دقیقه ای تصویب شد.

 • سیستان و بلوچستان سرزمین ناشناخته

  تولید مستند " سیستان و بلوچستان سرزمین ناشناخته " به تهیه کنندگی آرش جعفریان در 12 قسمت 50 دقیقه ای تصویب شد.

 • تهران من

  تولید مستند " تهران من " به تهیه کنندگی مجتبی قاسمی در 14 قسمت 5 دقیقه ای تصویب شد.

 • تکیه بر باد 2

  تولید مستند " تکیه بر باد 2 " به تهیه کنندگی محمدرضا زیدی در 12 قسمت 25 دقیقه ای تصویب شد.

 • الائمه

  تولید مستند " الائمه " به تهیه کنندگی سید مصطفی سیادت در 14 قسمت 42 دقیقه ای تصویب شد.

 • ناروانار

  تولید مستند " ناروانار " به تهیه کنندگی امیر حسین کریمی در یک قسمت 25 دقیقه ای تصویب شد.

 • روایت رهبری

  تولید مستند " روایت رهبری " به تهیه کنندگی مهدی نقویان در 5 قسمت 40 دقیقه ای تصویب شد.

 • کارواش

  تولید مستند " کارواش " به تهیه کنندگی محسن سخا در یک قسمت 40 دقیقه ای تصویب شد.

 • رگ های آبی زمین

  تولید مستند " رگ های آبی زمین " به تهیه کنندگی هادی آفریده در 5 قسمت 50 دقیقه ای تصویب شد.

 • عشق

  تولید مستند " عشق " به تهیه کنندگی محمد امین نژاد در 10 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

 • 3:45

  تولید مستند " 3:45 " به تهیه کنندگی صادق داوری فر در یک قسمت 60 دقیقه ای تصویب شد.

صفحه6 از27