این بخش شامل اطلاعات مصوبات برنامه های تولیدی شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران است

 • نحوه نمایش:
 • محمد علی سلطان گرافیتی

  تولید مستند " محمد علی سلطان گرافیتی " به تهیه کنندگی پرویز جاهد در یک قسمت 25 دقیقه ای تصویب شد.

 • تا آسمان

  تولید مستند " تا آسمان " به تهیه کنندگی علیرضا کریمی پور در یک قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

 • ده برادر

  تولید مستند " ده برادر " به تهیه کنندگی محسن علیدادی در یک قسمت 70 دقیقه ای تصویب شد.

 • قصه های آب 2

  تولید مستند " قصه های آب 2 " به تهیه کنندگی رضا خوشدل راد در 13 قسمت 28 دقیقه ای تصویب شد.

 • سرای کهن

  تولید مستند " سرای کهن " به تهیه کنندگی محسن رمضان زاده در 5 قسمت 50 دقیقه ای تصویب شد.

 • نیم متر کمتر

  تولید مستند " نیم متر کمتر " به تهیه کنندگی هادی معصوم دوست در یک قسمت 70 دقیقه ای تصویب شد.

 • قزوین سرزمینی به قدمت تاریخ

  تولید مستند " قزوین سرزمینی به قدمت تاریخ " به تهیه کنندگی مصطفی رزاق کریمی در 7 قسمت 35 دقیقه ای تصویب شد.

 • پانوراما

  تولید مستند " پانوراما " به تهیه کنندگی محمد هادی نعمت الهی در 26 قسمت 25 دقیقه ای تصویب شد.

 • حیات خانه ما

  تولید مستند " حیات خانه ما " به تهیه کنندگی سید مانی میرضادقی در 26 قسمت 26 دقیقه ای تصویب شد.

 • جاده های بی انتها

  پخش مستند " جاده های بی انتها " به تهیه کنندگی ارد عطاپور در 10 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

 • پانگار

  پخش مستند " پا نگار " به تهیه کنندگی سید محسن طبابایی پور در یک قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

 • خنیاگر عاشق

  پخش مستند " خنیاگر عاشق " به تهیه کنندگی بهروز سبط رسول در یک قسمت 27 دقیقه ای تصویب شد.

صفحه7 از27