دست آفریده ها

دست آفریده ها - 3

در این مستند آثار هنری شهرهای مختلف ایران را چون شربافی، مسگری، زیلوبافی، گیوه بافی، نشرجی، خمل بافی، زری بافی و... را به تصویر می کشد. و در هر قسمت استادکاران ماهر و مشهور هر یك از این رشته های هنری را نیز معرفی می کند.

این قسمت : معرفی هنر مسگری

سایر قسمت‌ها

>> > 1 2 < << 

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها