مستند ایران

ایران شیراز _ 4

برای بیش از 2000 سال شیراز شهر ادب و قلب فرهنگی پارسی بوده. این شهر مهد تمدن ایران، پایتخت سلسله زند، تخت جمشید، آرامگاه سعدی و حافظ و بسیاری از فرهیختگان این مرز و بوم است و همه این موارد این شهر را به بهترین جاذبه گردشگری ایران تبدیل کرده است.

برای بیش از 2000 سال شیراز شهر ادب و قلب فرهنگی پارسی بوده. این شهر مهد تمدن ایران، پایتخت سلسله زند، تخت جمشید، آرامگاه سعدی و حافظ و بسیاری از فرهیختگان این مرز و بوم است و همه این موارد این شهر را به بهترین جاذبه گردشگری ایران تبدیل کرده است.

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها