دسترنج

دسترنج

این برنامه، مستندی است با موضوع مشاغل دشوار و مشکلات، کمی ها و کاستی های پیرامون آن که نگاهی عمیق تر به آن انداخته شده است.

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها